Finansiering

Priser
Kontant vid leverans alternativt efter överenskommelse
faktura med betalningsvillkoren, 20 dagar netto.
Priser som anges är alltid exkl. moms och ev. frakt. WEB-pris innebär
att produkten levereras precis såsom den kommer till oss från fabrilk.

Påminnelseavgift och räntefakturering tillämpas.
Vid försenad betalning överlåter vi också fordran till inkassobolag.

Hyra,
ett mycket fördelaktigt finansieringssätt
med många fördelar:

– Lätt att budgetera
– Mycket låg månadskostnad
– Belastar ej investeringsbudgeten
– Utnyttjar ej bankkrediter
– Avdragsgill kostnad

– Bytesrätt
– Senaste teknologin
– Uppgradering under hyrestiden
– Inget ansvar för restvärden

– Lämna tillbaka utrustningen efter hyrestiden
– Förlängningshyr utrustningen
– Möjlighet att friköpa utrustningen